Biệt thự Hải Phòng (TP Hải phòng)

Địa chỉ: khu biệt thự anh dũng – thành phố.Hải Phòng

Hệ nhôm: press metal berhad – Malaysia