Biệt thự Mỹ đình (Hà nội)

Địa chỉ: mỹ đình 2 – Hà Nội