Biệt thự Tam Đảo (Vĩnh phúc)

Địa chỉ: Tam Đảo – Vĩnh Phúc.