DILMA Building (Cầu giấy, Hà nội)

Địa chỉ: KCN Quận Cầu Giấy