Nhà ở gia đình (TP Vinh, Nghệ an)

Hệ Nhôm: Đồng bộ Reynaers

Đ/c: Phường Duy Tân, TP. Vinh