Building (Trung Yên, Hà nội)

CĐT: Chú Lê
Đ/C: Trung Yên, Cầu giấy, Hà Nội.