Văn phòng làm việc và trung tâm thí nghiệm - Tập đoàn Hyundai Thành Công

Dự Án: Văn phòng làm việc và trung tâm thí nghiệm Hyundai Thành Công

Địa chỉ: KCN Gián Khẩu, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình.