Nhôm Reynears cửa lùa hệ CP 96

CP 96

CONCEPT PATIO 96

Safety and durability at a fair price/ An toàn và bền với giá cả hợp lý.

0983.249.256 sales@minhvietdoor.com

 

 

 

 

Lùa 4 cánh             CP96.1           Lùa 2 cánh + fix      CP96.2

 

Lùa 3 cánh             CP96.3             Lùa 2 cánh + fix   CP96.4

 

Lùa 1 cánh + fix      CP96.5               Lùa 2 cánh         CP96.6

 

Lùa 1 cánh + fix     CP96.7                  Lùa 1 cánh+ fix Cp96.8